Popularny magazyn Mono & Stereo publikuje wzmiankę o naszym procesorze

Magazyn Mono & Stereo posiada ugruntowaną pozycję wśród internetowych wydawnictw poświęconych dziedzinie audio. Tym przyjemniej poinformować, że opublikowano krótką notkę na nasz temat.

Yayuma w Mono & Stereo


zobacz publikację w Mono & Stereo